www.good-99.com TAZCO達自康,光波能量寢具護具,護腰帶,弘基科技健康生活館 02-26471248

Loading...

  • TAZCO達自康,光波能量寢具護具,護腰帶,弘基科技健康生活館 02-26471248
  • TAZCO達自康,光波能量寢具護具,護腰帶,弘基科技健康生活館 02-26471248
首頁 » 保健資訊 » 十則訊息都跟健康有關,希望大家有空時參考一下。

十則訊息都跟健康有關,希望大家有空時參考一下。

保健資訊 - 2014/10/9

健康篇                                                                                

以下的個則訊息都跟健康有關,希望大家有空時參考一下。                                                                                                                                              

.穴道按一定要看,會有幫助的 。http://m.youtube.com/watch?v=iUvih836p4M      有關心臟病的按摩                                                                                             

.更年期 10種方法夜夜好眠 
 http://m.commonhealth.com.tw//article/article.actionid=5016782&from=line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
.十巧手                                                                                                                                                                                    https://www.youtube.com/watchv=wtFtfD5SE30&feature=youtube_gdata_player                                                                                                                               有益您身心健康,切記要學會喔。                                                                                                                                                        

.身體出現危險時會發出信號 這太重要了 一定收藏 !(組圖)                                                                      
http://dmke.pixnet.net/blog/post/174673338    http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTAyMTM4MA==&mid=200873281&idx=1&sn=73fb348b5b04b668028703a65a761066&scene=2&from=timeline&isappinstalled=0#rd                                                                                 

.醫院骨科權威 蔡凱宙 醫師推荐全身運動,有些人在試做後,隔天居然腰皆不痛了,好神奇!一天只要做三次 (每次花不到30秒的時間)影片中的80歲老太太做了這個運動,從不能站不能走,到能站能走                                                                                                                                                                                                    http://youtu.be/pRL3OH2mbRM                                                                         

這個一定要學起來,現代人太多都有脊椎的問題,易學、一天不到2分鐘,持之有恆。每天久坐或少運動的,記得都要跟著做喔~ 動一動真的棒趕快開始跟著做!簡單的兩個動作脊椎健康操。

.護膝保健法                                                                                        
http://www.youtube.com/watch_popup?v=xyG_QBZSViE                 

https://www.youtube.com/watch?v=tz_MkK1UlwE&feature=youtube_gdata_player                                              

.心肌梗塞##十秒鐘##自救方法請好好把握***並傳給身邊親朋好友~~功德無量                                                                                                   http://mp.weixin.qq.com/s__biz=MzA4ODM4NzEzMg==&mid=200239724&idx=2&sn=061c80254ba39aaf0f66ae2f1dcb5605&scene=2&from=timeline&isappinstalled=0#rd                                                                                                                                                                                                                                                                 

.對男人攝護腺應有的基本認識                                                                                                                                                          
http://m.youtube.com/watch?v=CF5DQtsfaAQ                                                                                                                         

.揉揉小腿肚的驚人自癒奇蹟。天天按摩小腿,疾病就會慢慢改善!                                                                                                                   https://m.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=QKhVyP_rolM                                                                                     

.身上的25個異狀,原來都是「太晚睡」造成的!                                                                                                                      http://m.cw.com.tw/article/article.action?id=5055855&from=line                                                                                           

請填寫您的 E-Mail :